Předmět činnosti

Osvětlení průmyslu LED technologií. V době stále častějšího hledání provozních úspor a také úspor CO2 je správné osvětlení průmyslových prostor LED technologií dobrým strategickým krokem každé stabilní společnosti. Vzhledem k vývoji LED technologie je navíc zbytečné polemizovat o vhodnosti použití této technologie k osvětlení průmyslových prostor LED technologií. Mezi průmyslové prostory lze zařadit výrobní i skladové haly. Jelikož osvětlení průmyslu LED technologií sebou často nese nemalé finanční náklady, které jsou ale v případě použití správné LED technologie velmi rychle navráceny v podobě razantního snížení provozních nákladů - úspor, je potřeba pečlivě vybírat důvěryhodného dodavatele s odpovídajícími referencemi a také vysokou kvalitou zpracování svítidel počínající samotnou konstrukcí svítidel, zajišťující dokonalý odvod tepla, až po vnitřní zpracování svítidel (použitého napájení čipů, výrobce komponent apod.). V případě, že je při plánovaném osvětlení průmyslu LED technologií podceněný výběr dodavatele a kvalita zpracování samotných svítidel, hrozí velké riziko zmaření celé investice v podobě neodpovídajícího řešení ať už z pohledu plnění hygienických norem mající vliv na případné sankce a postihy, tak z pohledu podstatně kratší životnosti celého řešení a následně nedomahatelných záruk. RestoreOne je společnost zabývající se vývojem a výrobou svítidel s primárním zaměřením na osvětlení průmyslu LED technologií. Mezi hlavní portfolio společnosti tak patří řešení osvětlení průmyslu LED svítidly vyhovující nejen požadavkům zákazníka, ale především evropským normám. Společnost disponuje vlastním týmem světelných techniků, kteří navrhují nejvhodnější řešení při návrhu osvětlení průmyslových prostor. Společnost sama navrhuje, konstruuje a vyrábí svítidla pro osvětlení průmyslu LED technologií s ohledem na typ použití, místo instalace, okolní prostředí a požadavky zákazníka. Jedná se tedy o individuální výrobu na míru každému projektu což ve výsledku znamená osvětlení průmyslu LED technologií s nejlepším poměrem cena/výkon. LED svítidla pro osvětlení průmyslu LED technologií jsou vyráběny těsně před instalací což umožňuje osazení svítidel poslední generací komponent – především LED čipů a napájecích zdrojů. Svítidla pro osvětlení průmyslu LED technologií jsou vyráběna ve výrobním závodě u České Lípy v České republice.  Správné osvětlení průmyslu LED technologií musí být vhodně dimenzováno s ohledem na provozní prostředí a prováděnou činnost. Stěžejním prvkem je tedy určení správné konstrukce a optické části s ohledem na okolní prostředí svítidla. Společnost RestoreOne používá svítidla LED z kvalitních materiálů jako je tlakově litý hliník, hliník eloxovaný, případně navrhuje svítidla LED z nerezu s kalenou ocelí – pro chemicky agresivní prostředí. Na webové prezentaci společnosti je možné vidět velký výběr svítidel určených pro osvětlení průmyslu LED technologií včetně ukázek průmyslového osvětlení haly významným společnostem jako Continental Automotive, T-Mobile, Letiště Václava Havla apod. Společnost nabízí komplexní řešení pro osvětlení průmyslu LED technologií, a to pro všechny typy průmyslových prostor.   

Contact information

Město:Praha 9
Ulice:Národních hrdinů 891
PSČ:190 12
IČ:27943534
E-mail:info@restoreone.cz
WWW:https://www.restoreone.cz
Telefon:+420 702 883 441, 702 883 446
Fax:

Leták