MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALIN

2021-09-24

 

PŘÍLOŽNÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALIN

 

Pod pojmem příložné měření průtoku kapalin ultrazvukovou metodou rozumíme neinvazivní instalaci ultrazvukových sond na vnější stěnu potrubí a možnost zjištění aktuálního stavu technologie měřením průtoku s přesností do 2% ( při zajištění všech standardních podmínek ). 

Nabízí se často přenosná verze pro okamžitou možnost diagnostiky čerpadel či správné funkce regulačních ventilů atd.  Aktuálně nabízený typ naší společností je průtokoměr Portable PT900 výrobce Panametrics a Baker Hughes business. Nicméně stejně spolehlivá je i trvalá instalace příložných sond s příslušnou vyhodnocovací elektronikou. Tu lze vybrat dle podmínek místa instalace. Standardní verze má označení AT600 a do prostředí s nebezpečím výbuchu nabízíme XMT1000. Obě varianty taktéž výrobce Panametrics a Baker Hughes business.  Použití je velmi univerzální. Pokrýváme průtoky od rychlosti proudění v řádu cm/s až do 12,5m/s. Rovněž rozsah použití v závislosti na teplotě média je značný.: od -250degC až do 400degC. Informativní video níže berte prosím s nadsázkou.