LFHR kabely

NKT s.r.o. LFHR kabely - dodáváme LFHR kabely

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

LFHR kabely

 

LFHR kabely - dodáváme požární LFHR kabely

 

Od roku 2017 vstoupilo v platnost nařízení EU o stavebních výrobcích z hlediska požární bezpečnosti osob a majetku tzv CPR direktiva (CPR – Construction products regulation).

 

NKT aplikuje toto nařízení pro požární klasifikaci a zkušební metody pro kabely používané v budovách a jde ještě dál.

 

LFHR kabely, kde zkratka LFHR znamená: „LEAD FREE HEAT RESISTANT“ splňují klíčovou normu ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

 

LFHR kabely jsou vhodné pro výškové budovy, hotely, nemocnice, továrny, komerční nebo obytné komplexy.

 

LFHR kabely jsou navrženy pro použití v situacích požáru, kde je třeba zamezit šíření plamenů podél kabelové trasy.

 

LFHR kabely v případě požární události jsou ekologické a zplodiny při hoření nezatěžují přírodu jako u běžných kabelů.

 

NKT dodává nehořlavé kabely ve variantě LFHR pro různé účely a druhy prostředí, a to i se zvýšenými požadavky.