Předmět činnosti

hledačky poruch kabelů - hledání poruch kabelů

Se zvyšující se stavební činností se čím dál tím častěji stává, že se tzv. něco nakopne. Správci kabelových sítí mají stále větší potřebu vyhledat přesně místo kabelové poruchy a trasy. Vezmeme-li v úvahu stále hustější zástavbu, jsou nároky na hledačky poruch kabelů a kabelových tras stále větší. Protože ale možnosti každého, kdo uvažuje o samostatnosti jsou odlišné, má firma Megger CZ ve svém portfoliu více modelů hledaček poruch a tras kabelů.

Základní hledačka pro vytyčení kabelu a vyhledání přesného místa kabelové poruchy má označení VM-510 FFL +, tzv. Hybridní A-rám. Hybridní A-rám je ideální řešení pro ekonomické určení trasy a poruchy kabelu. Ekonomičnost této hledačky spočívá ve skutečnosti, že není třeba používat klasický přijímač elektromagnetického pole s možností připojit externí A-rám, tak jak je to běžné u profesionálnějších lokalizačních sestav. V této hledačce pro vytyčení kabelu je vyhodnocovací jednotka přijímače umístěna přímo na A-rámu, který slouží k vyhledání poruchy kabelu.

Hledačka pro vytyčení kabelu VM-510 FFL+, Hybridní A-rám umožňuje profesionální vytyčení trasy kabelu. V režimu trasování zobrazuje odezvu maxima signálu a pravolevé naváděcí šipky minima. Tyto dva režimy detekce elektromagnetického pole se pak využívají při vyhodnocení přesné polohy kabelu v místech křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi, kde je snímané elektromagnetické pole deformované.

Hledačka VM-510 FFL+ také umožňuje měřit hloubku uložení trasovaného kabelu a velikost signálního proudu z připojeného tónového generátoru. Signální proud je pak silným nástrojem při trasování pro rozlišení hledané inženýrské sítě od souběžných. Využívá se skutečnosti, že přeindukovaná odezva do souběžných kabelů je vždy s výrazně nižším signálním proudem.

K vyhledávání plášťových kabelových poruch jsou k dispozici 2 frekvence. Frekvence s označením FF pro klasické podmínky a frekvence 8kFF pro příliš dlouhé kabely, kdy dojde k lepšímu impedančnímu přizpůsobení generátoru a porucha může být detekovatelná i na kabelech o extrémních délkách, zvláště v kombinaci s 10W generátorem. Zároveň si obsluha použitím těchto dvou režimů může v případě pochybnosti zaměření kabelové poruchy ověřit a potvrdit a získat tak ještě větší jistotu.

Tónový generátor, vysílač, lze připojit i na kabely pod napětím a to pomocí pevných indukčních kleští a nebo oddělovacího filtru. Užitná hodnota a universálnost této trasovací soupravy je pak ještě vyšší. Chcete-li se o tomto lokátoru dozvědět více, zde je k dispozici bližší popis včetně prospektu. Na tomto odkazu se můžete podívat na video, které přibližuje práci v terénu s touto hledačkou pro vytyčení kabelů a kabelových poruch.  

Profesionální hledačky pro určení trasy a poruchy kabelu nové generace jsou tzv. 3D lokátory a mají označení vLoc3D-Pro a nebo vLoc3D-5000. Jsou to profesionální hledačky pro vytyčení kabelu a určení kabelové poruchy, které mají pokročilé funkce pro usnadnění vyhodnocení ve složitém terénu.

Oba modely vLoc3D nabízí osvědčené funkce jako jsou šipky pravo-levého navádění, současné zobrazení maxima a minima signálu, funkci SignalDirection pro jednoznačné rozlišení souběžných vedení při vytyčení kabelů, dále funkci směrového kompasu navádějící nad průběh trasy a současné měření hloubky uložení a velikosti signálního proudu.

Dvě doplňkové funkce pak dělají z těchto přístrojů pro vytyčení kabelu špičkové pomocníky do dnešních složitých podmínek v terénu. První patentovaná funkce Signal-Select je určena pro jednoznačné rozlišení souběžných vedení (pouze u modelu vLoc3D-5000). Speciálně kódovaný signál pak obsluze nabídne několik jednoznačných ukazatelů, díky kterým dokáže rozlišit hledanou inženýrskou síť od těch souběžných. Další inovativní funkce využívá barevný displej přijímače. Funkce Distortion-Alert indikuje u obou modelů lokátoru ve všech trasovacích režimech velikost deformace přijímaného signálu. Vlivem indukce na jiné inženýrské sítě se signál deformuje a v takovýchto místech křížení a souběhů pak obsluha nedokáže přesně určit například hloubku uložení, nebo musí pro přesné určení polohy provést další doplňkové vyhodnocení. Na to vše obsluhu upozorní právě funkce Distortion-Alert, resp. různé zabarvení symbolů, kdy je ke každé barvě přiřazena míra deformace.  

Model hledačky vLoc3D-5000 a vLoc3D-Pro nabízí díky inovované konstrukci cívek uložených do 3D tyto nové režimy:

Vektorový režim trasování, který umožňuje přesné vytyčení trasy kabelu také v případě, že nemůžete jít s hledačkou přímo nad hledaným vedením. Velice účinný je tento režim při lokalizaci vedení ve vozovce, pod zaparkovanými vozy, při průchodu zahrádkami apod. Vektorový režim vám přes tyto překážky zobrazí boční vzdálenost od průběhu trasy a navíc také hloubku uložení.

Mapový režim je další nový lokalizační režim, ve kterém je trasa vedení zobrazena jako linie na půdorysném mapovém zobrazení. V každém okamžiku je tak vidět liniové zobrazení polohy a směru vytyčovaného vedení, trasování se tak výrazně zrychluje.

LiveScan režim zobrazuje v reálném čase průběh maxima a minima přijímaného signálu nad vedením. Umožňuje tak přesně a spolehlivě identifikovat tvar deformace pole v důsledku souběžných vedení a tím určit správnou pozici hledaného a souběžného vedení. LiveScan režim tak napomáhá eliminovat nepřesné vytyčení v důsledku souběžných vedení.

Obě tyto hledačky tras kabelů umožňují pochopitelně také vyhledat kabelovou poruchu a to pomocí volitelného příslušenství A-rámu. K vyhledávání plášťových poruch kabelů jsou k dispozici 2 frekvence. Frekvence s označením FF pro klasické podmínky a frekvence 8kFF pro příliš dlouhé kabely, kdy dojde k lepšímu impedančnímu přizpůsobení generátoru a kabelová porucha může být detekovatelná i na kabelech o extrémních délkách, zvláště v kombinaci s 10W generátorem. U modelu vLoc3D-5000 jsou k dispozici také Signal-Select frekvence, které zároveň při vyhledávání poruchy umožňují trasovat v místech křížení. Obsluha si pak použitím těchto několika režimů může v případě pochybnosti zaměření kabelové poruchy ověřit a potvrdit a získat tak ještě větší jistotu.

Nově je také možné pomocí volitelného příslušenství Marker adaptéru hledačky vLoc3D rozšířit o funkci detekce polohy a hloubky uložení markerů. Vznikne tak kombinovaná multifrekvenční hledačka pro vytyčení kabelu, kabelových poruch a markerů.

Lokalizační sestava se optimálně dodává s 10W generátorem (vLoc3D-5000 jen s 10W), ekonomičtější varianta modelu vLoc3D-Pro je dostupná s 5W vysílačem. Tónový generátor, vysílač, lze připojit i na kabely pod napětím a to pomocí pevných indukčních kleští a nebo oddělovacího filtru. Užitná hodnota a universálnost této trasovací soupravy je pak ještě vyšší.  

vLoc3D hledačky jsou velice jednoduše ovladatelné a intuitivní. Na nové vlastnosti těchto hledaček pro 3D trasování se můžete podívat ve videu Lokátory vLoc3D pro 3D detekci tras a pro přiblížení výjimečné funkce Signal-Select ve videu Lokátor vLoc-5000 vč. GPS zaměřování nebo na Youtube po zadání kanálu Megger CZ. Katalogový list k modelu vLoc3D-Pro si můžete stáhnout zde a pro model vLoc3D-5000 zde.

Pokud vás tyto hledačky poruch a tras kabelů zaujaly a zajímalo by vás více konkrétních informací, kontaktujte nás. Máme dlouholeté zkušenosti s měřením přímo v terénu a rádi s vámi probereme vaše potřeby a dle vašich možností vám navrhneme odpovídající sestavu pro trasování kabelů.

Pro regiony PHA, STC, PLK, KVK, ULK, LBK, HKK a PAK David Polák, mobil: 733 730 784, e-mail: David.Polak@megger.com 

Pro regiony JHC, VYS, JHM, OLK, ZLK a MSK Ing. Jan Bílek, mobil: 734 576 362, e-mail: Jan.Bilek@megger.com.  

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:http://www.megger.cz
WWW:https://www.sebakmt.com
Telefon:222 520 508
Fax:

Leták