Předmět činnosti

korelátory - hybridní korelátory pro korelační měření

Vyhledávání úniků vody je v období, kdy se celá společnost potýká s výrazným suchem a celkovým nedostatkem vody, jedním z hlavních úkolů vodohospodářů, ale nejen jejich. Úniky vody se vyskytují také na domovních přípojkách a v domovních rozvodech. Mohou tak způsobit problémy nejen se zásobováním vodou, ale také přivodit nemalé ekonomické ztráty spotřebitelům i dodavatelům.

Společnost Megger nabízí řadu technicky vyspělých přístrojů - korelátorů, které umí vzniklé úniky rychle identifikovat a přesně určit jejich místo.

Nejúčinnějším a nejvýkonnějším přístroji pro boj s nežádoucími úniky patří tzv. korelátory, které jsou schopny velmi rychle identifikovat místo úniku vody, a to i ve velmi obtížných podmínkách. Korelátory jsou společností Megger dodávány pod souhrnným označením Correlux a jsou dodávány v ve celé řadě různých konfigurací, vždy maximálně přizpůsobené potřebám zákazníka. Základním typem je první hybridní korelátor Correlux C-3, na jehož krátkou prezentaci se můžete podívat na tomto videu Correlux C-3 pro vyhledávání úniků vody. Korelátor Correlux C-3 je koncipován tak, aby přes jeho univerzálnost a rozsáhlost použití, byla zachována jednoduchost a intuitivnost při ovládání a vyhodnocování naměřených výsledků. Tento korelátor umožňuje proměřovat potrubí jak v on-line tak i v off-line režimu. Jednotlivé režimy je možné provádět dvou nebo vícebodovým způsobem. Korelátory nejsou dnes již jen výsadou velkých společností, Correlux C-3 je vyráběn i v ekonomické variantě Correlux C-30 a na své si přijdou i příznivci počítačové provedení ve verzi Correlux C-300.

Korelátor dnes neslouží pouze k provádění tzv. korelačního měření, varianta prvního hybridního korelátoru Correlux C-3 umožňuje používat pro ověření identifikovaného místa úniku také půdní mikrofon, má k dispozici GPS modul s funkcemi pro zaměřování délek potrubí a pozic jednotlivých snímačů.

To vše je doplněno technicky vyspělým příslušenstvím, bezdrátovým induktivním nabíjení, vše přehledně uloženo v jednom kufru.

Korelátory společnosti Megger jsou uživateli vysoce hodnocenými přístroji, které spojují mimořádné užitné vlastnosti, univerzálnost a ekonomičnost.

Ing. Jaroslav Šubert, mobil: 603 422 205, e-mail: Jaroslav.Subert@megger.com

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:http://www.sebakmt.com
Telefon:222 520 508
Fax:

Leták