Předmět činnosti

měření tlaku v potrubí - systematické měření tlaku v potrubních rozvodech, univerzální přístroje pro preventivní měření tlaku v potrubí, monitoring tlaku v potrubí

V období, kdy se celá společnost potýká s výrazným suchem a celkovým nedostatkem vody, je jedním z hlavních úkolů vodohospodářů snižování ztrát vody, které vznikají nežádoucími úniky. Úniky vody se vyskytují také na domovních přípojkách a v domovních rozvodech. Mohou tak způsobit problémy nejen se zásobováním vodou, ale také přivodit nemalé ekonomické ztráty spotřebitelům i dodavatelům.

Společnost Megger nabízí řadu technicky vyspělých přístrojů, které umí úniky vody rychle identifikovat a přesně určit jejich místo.

K rychlé identifikaci a odhalení nově vznikajících úniků vody slouží mimo jiné přístroje na monitoring tlaku vody v potrubí, jehož pokles nebo nesoulad s hydraulickým modelem může upozornit na problémy v potrubí. Měření tlaku je rovněž důležitým nástrojem ke kontrole způsobu zásobování vodou, aby byli zákazníci zásobování nejen v odpovídající kvalitě, ale i v požadované okamžité kvantitě.

Systematické měření tlaku v potrubí může upozornit i na jiné nežádoucí jevy, jako jsou vysoká inkrustace potrubí, která způsobuje omezování volného průtoku vody anebo může upozornit na existující nežádoucí skrytý únik. Měření tlaku, a především schopnost zaměřovat tlakové rázy, může upozornit na zdroje těchto rázů, které nadměrně namáhají potrubí, a které mohou následně vést k destrukci potrubí. Neméně významným požadavkem je preventivní měření tlaku v požárních hydrantech či jiných požárních systémech proto, aby v případě potřeby využití tohoto místa pro požární zásah, bylo možné nejen vodu odebírat , ale především v odpovídajícím okamžitým množstvím bez následných tlakových propadů. Preventivní měření tlaku v těchto bodech udržuje systém v požadovaném provozním stavu.

Přístroje pro měření tlaku v potrubí jsou reprezentovány loggery tlaku Sebalog P-3 nebo Sebalog P-3 Mini, které jsou univerzálně použitelné ve všech aplikacích, zaměřují tlakové rázy rychlostí 10 Hz, mají rozsáhlou paměť, velmi odolné provedení. Kompletní komunikace je  řešena jako bezdrátová a to na jakoukoliv vzdálenost.

Měření tlaku je důležitou metodou pro udržení tlakových systémů v dobré kondici.

Ing. Jaroslav Šubert, mobil: 603 422 205, e-mail: Jaroslav.Subert@megger.com

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:http://www.sebakmt.cz
Telefon:222 520 508
Fax:

Leták