Předmět činnosti

přístroje pro vytyčení kabelu
 
Potřeba použít přístroje pro vytyčení kabelu je čím dál tím častější. Z důvodu zhušťující se městské zástavby jednou za čas potřebuje nějaký ten kabel přesně vytyčit zahrádkář, správce objektu, údržba průmyslových podniků, správci městské kabelové sítě a pochopitelně energetici. Potřeby a nároky pro vytyčení kabelu v terénu jsou různé. Je rozdíl vytyčovat kabel v zemědělském družstvu, v průmyslovém areálu anebo u sebe na dvorku.
Firma Megger CZ má ve svém portfoliu více modelů lokátorů pro vytyčení kabelů pro základní trasování až po profesionální vytyčení kabelů ve složitých situacích.
 
Základní lokátor pro vytyčení trasy kabelu má označení VM-550. Tento dvou frekvenční lokátor se nejčastěji dodává s 1W vysílačem, který lze připojit na odpojený kabel, ale také na kabel pod napětím. Přednosti tohoto lokátoru pro vytyčení kabelu je jeho intuitivní ovládání a vyhodnocení a jeho malé rozměry. Doplňkovou funkcí modelu VM-550 je schopnost měřit hloubku uložení a to nejen kabelu, ale jakékoliv inženýrské metalické sítě. Chcete-li se o tomto modelu dozvědět více, zde je k dispozici bližší popis včetně prospektu. Na tomto odkazu se můžete podívat na video, které přibližuje práci v terénu s tímto přístrojem pro vytyčení kabelů.
 
Další přístroj pro vytyčení kabelu a vyhledání přesného místa kabelové poruchy má označení VM-510 FFL +, tzv. Hybridní A-rám. Hybridní A-rám je ideální řešení pro ekonomické určení trasy a poruchy kabelu. Ekonomičnost tohoto technického řešení spočívá ve skutečnosti, že není třeba používat klasický přijímač elektromagnetického pole s možností připojit externí A-rám, tak jak je to běžné u profesionálnějších lokalizačních sestav. V tomto přístroji pro vytyčení kabelu je vyhodnocovací jednotka přijímače umístěna přímo na A-rámu.
Přístroj pro vytyčení kabelu VM-510 FFL+, Hybridní A-rám umožňuje profesionální vytyčení trasy kabelu. V režimu trasování zobrazuje odezvu maxima signálu a pravolevé naváděcí šipky minima. Tyto dva režimy detekce elektromagnetického pole se pak využívají při vyhodnocení přesné polohy kabelu v místech křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi, kde je snímané elektromagnetické pole deformované.
Přístroj pro vytyčení kabelu VM-510 FFL+ také umožňuje měřit hloubku uložení trasovaného kabelu a velikost signálního proudu z připojeného tónového generátoru. Signální proud je pak silným nástrojem při trasování pro rozlišení hledané inženýrské sítě od souběžných. Využívá se skutečnosti, že přeindukovaná odezva do souběžných kabelů je vždy s výrazně nižším signálním proudem.
K vyhledávání plášťových kabelových poruch jsou k dispozici 2 frekvence. Frekvence s označením FF pro klasické podmínky a frekvence 8kFF pro příliš dlouhé kabely, kdy dojde k lepšímu impedančnímu přizpůsobení generátoru a porucha může být detekovatelná i na kabelech o extrémních délkách, zvláště v kombinaci s 10W generátorem. Zároveň si obsluha použitím těchto dvou režimů může v případě pochybnosti zaměření kabelové poruchy ověřit a potvrdit a získat tak ještě větší jistotu.
Tónový generátor, vysílač, lze připojit i na kabely pod napětím a to pomocí pevných indukčních kleští a nebo oddělovacího filtru. Užitná hodnota a universálnost této trasovací soupravy je pak ještě vyšší. Chcete-li se o tomto modelu dozvědět více, zde je k dispozici bližší popis včetně prospektu. Na tomto odkazu se můžete podívat na video, které přibližuje práci v terénu s tímto přístrojem pro vytyčení kabelů a kabelových poruch.  
 
Modely přístrojů pro vytyčení kabelů nové generace tzv. 3D lokátory mají označení vLoc3D-Pro a nebo vLoc3D-5000. Jsou to profesionální přístroje pro vytyčení kabelu a určení kabelové poruchy, které mají pokročilé funkce pro usnadnění vyhodnocení ve složitém terénu.
Oba modely vLoc3D nabízí osvědčené funkce jako jsou šipky pravo-levého navádění, současné zobrazení maxima a minima signálu, funkci SignalDirection pro jednoznačné rozlišení souběžných vedení při vytyčení kabelů, dále funkci směrového kompasu navádějící nad průběh trasy a současné měření hloubky uložení a velikosti signálního proudu.
Dvě doplňkové funkce pak dělají z těchto přístrojů pro vytyčení kabelu špičkové pomocníky do dnešních složitých podmínek v terénu. První patentovaná funkce Signal-Select je určena pro jednoznačné rozlišení souběžných vedení (pouze u modelu vLoc3D-5000). Speciálně kódovaný signál pak obsluze nabídne několik jednoznačných ukazatelů, díky kterým dokáže rozlišit hledanou inženýrskou síť od těch souběžných. Další inovativní funkce využívá barevný displej přijímače. Funkce Distortion-Alert indikuje u obou modelů ve všech trasovacích režimech velikost deformace přijímaného signálu. Vlivem indukce na jiné inženýrské sítě se signál deformuje a v takovýchto místech křížení a souběhů pak obsluha nedokáže přesně určit například hloubku uložení, nebo musí pro přesné určení polohy provést další doplňkové vyhodnocení. Na to vše obsluhu upozorní právě funkce Distortion-Alert, resp. různé zabarvení symbolů, kdy je ke každé barvě přiřazena míra deformace.  
Model vLoc3D-5000 a vLoc3D-Pro nabízí díky inovované konstrukci cívek uložených do 3D tyto nové režimy:
Vektorový režim trasování, který umožňuje přesné vytyčení trasy kabelu také v případě, že nemůžete jít s lokátorem přímo nad hledaným vedením. Velice účinný je tento režim při lokalizaci vedení ve vozovce, pod zaparkovanými vozy, při průchodu zahrádkami apod. Vektorový režim vám přes tyto překážky zobrazí boční vzdálenost od průběhu trasy a navíc také hloubku uložení.
Mapový režim je další nový lokalizační režim, ve kterém je trasa vedení zobrazena jako linie na půdorysném mapovém zobrazení. V každém okamžiku je tak vidět liniové zobrazení polohy a směru vytyčovaného vedení, trasování se tak výrazně zrychluje.
LiveScan režim zobrazuje v reálném čase průběh maxima a minima přijímaného signálu nad vedením. Umožňuje tak přesně a spolehlivě identifikovat tvar deformace pole v důsledku souběžných vedení a tím určit správnou pozici hledaného a souběžného vedení. LiveScan režim tak napomáhá eliminovat nepřesné vytyčení v důsledku souběžných vedení.
Oba tyto přístroje pro vytyčení kabelů pochopitelně také umožňují vyhledat kabelovou poruchu a to pomocí volitelného příslušenství A-rámu. K vyhledávání plášťových poruch kabelů jsou k dispozici 2 frekvence. Frekvence s označením FF pro klasické podmínky a frekvence 8kFF pro příliš dlouhé kabely, kdy dojde k lepšímu impedančnímu přizpůsobení generátoru a kabelová porucha může být detekovatelná i na kabelech o extrémních délkách, zvláště v kombinaci s 10W generátorem. U modelu vLoc3D-5000 jsou k dispozici také Signal-Select frekvence, které zároveň při vyhledávání poruchy umožňují trasovat v místech křížení. Obsluha si pak použitím těchto několika režimů může v případě pochybnosti zaměření kabelové poruchy ověřit a potvrdit a získat tak ještě větší jistotu.
Nově je také možné pomocí volitelného příslušenství Marker adaptéru vLoc3D lokátory rozšířit o funkci detekce polohy a hloubky uložení markerů. Vznikne tak kombinovaný multifrekvenční přístroj pro vytyčení kabelu, kabelových poruch a markerů.
Lokalizační sestava se optimálně dodává s 10W generátorem (vLoc3D-5000 jen s 10W), ekonomičtější varianta modelu vLoc3D-Pro je dostupná s 5W vysílačem. Tónový generátor, vysílač, lze připojit i na kabely pod napětím a to pomocí pevných indukčních kleští a nebo oddělovacího filtru. Užitná hodnota a universálnost této trasovací soupravy je pak ještě vyšší.  
 
vLoc3D lokátory jsou velice jednoduše ovladatelné a intuitivní. Na nové vlastnosti těchto systémů pro 3D trasování se můžete podívat ve videu Lokátory vLoc3D pro 3D detekci tras a pro přiblížení výjimečné funkce Signal-Select ve videu Lokátor vLoc-5000 vč. GPS zaměřování nebo na Youtube po zadání kanálu Megger CZ. Katalogový list k modelu vLoc3D-Pro si můžete stáhnout zde a pro model vLoc3D-5000 zde.
 
Pokud vás tyto přístroje pro vytyčení kabelů zaujaly a zajímalo by vás více konkrétních informací k vyhledávání kabelových poruch a kabelových tras, kontaktujte nás. Máme dlouholeté zkušenosti s měřením přímo v terénu a rádi s vámi probereme vaše potřeby a dle vašich možností vám navrhneme odpovídající sestavu pro trasování kabelů.
 
Pro regiony PHA, STC, PLK, KVK, ULK, LBK, HKK a PAK David Polák, mobil: 733 730 784, e-mail: David.Polak@megger.com
 
Pro regiony JHC, VYS, JHM, OLK, ZLK a MSK Ing. Jan Bílek, mobil: 734 576 362, e-mail: Jan.Bilek@megger.com.  

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:http://www.megger.cz
WWW:https://www.sebakmt.com
Telefon:222 520 508
Fax:

Leták