Předmět činnosti

vyhledávání úniků vody - systémy a přístroje pro vyhledávání úniku vody

Vyhledávání úniků vody je v období, kdy se celá společnost potýká s výrazným suchem a celkovým nedostatkem vody, jedním z hlavních úkolů vodohospodářů, ale nejen jejich. Úniky vody se vyskytují také na domovních přípojkách a v domovních rozvodech. Mohou tak způsobit problémy nejen se zásobováním vodou, ale také přivodit nemalé ekonomické ztráty spotřebitelům i dodavatelům.

Společnost Megger nabízí řadu technicky vyspělých přístrojů pro vyhledávání úniků vody, které umí úniky vody rychle identifikovat a přesně určit jejich místo.

K rychlé identifikaci  úniku vody a odhalení nově vznikajících úniků vody slouží v prvé řadě přístroje na monitoring průtoku a tlaku, které sledují odběrové diagramy, případně tlakové ztráty nebo tlakové rázy. Přístroje pro vyhledávání úniků vody umožňují velmi rychlou reakci na nově vzniklý únik a tím minimalizují ztráty způsobené tímto únikem. Dále to jsou loggery úrovně a frekvence šumu, které sledované potrubí proměřují z hlediska akustických anomálií, rovněž upozorňují na nově vzniklé úniky vody a současně vymezují úseky potrubí, ve kterých se tyto úniky nachází. Reagují na unikající vodu, která vytváří charakteristickou akustickou odezvu. Usnadňují tak přesnou lokalizaci úniku kdekoliv na sledovaném potrubí. Obě tyto kategorie přístrojů jsou reprezentovány přístroji řady Sebalog např. univerzální datalogger (telemetrická stanice Sebalog D-3, loggery tlaku Sebalog P-3 nebo Sebalog P-3 Mini.

K určení místa již existujícího úniku společnost Megger nabízí přístroje pro vyhledávání úniků vody patřící do kategorie půdních mikrofonů a H2 detektorů řady Hydrolux. Půdní mikrofony opět využívají akustického jevu vznikajícího v místě unikající vody z potrubí, naopak H2 detektory slouží k identifikaci místa úniku tam, kde z důvodu špatné akustické vodivosti, k tomuto jevu nedochází. Jsou to například plastová potrubí, domovní rozvody, rozvody s velmi nízkým tlakem, hluboko uložená potrubí atd. Aktuální špičkou na trhu je v současné době model Hydrolux HL7000, který kombinuje vynikající akustické vlastnosti s velmi senzitivním H2 senzorem na vyhledávání úniků vody, to vše je doplněno nejmodernějšími technologiemi pro bezdrátovou komunikaci a ovládání přístroje přes dotykový displej.

Nejúčinnějším a nejvýkonnějším přístroji pro boj s netěsnostmi a úniků vody v potrubí patří tzv. korelátory, které jsou schopny velmi rychle identifikovat místo této netěsnosti, a to i ve velmi obtížných podmínkách. Korelátory jsou společností Megger dodávány pod souhrnným označením Correlux a jsou dodávány v ve celé řadě různých konfigurací, vždy maximálně přizpůsobené potřebám zákazníka. Základním typem je první hybridní korelátor Correlux C-3, na jehož krátkou prezentaci se můžete podívat na tomto videu Correlux C-3 pro vyhledávání úniků vody. Korelátor Correlux C-3 je koncipován tak, aby přes jeho univerzálnost a rozsáhlost použití, byla zachována jednoduchost a intuitivnost při ovládání a vyhodnocování naměřených výsledků.

Vhodnou volbou nebo případně kombinací metod, je možné velmi rychle odhalit nežádoucí únik vody, aniž by jakkoliv bylo omezeno plynulé využívání daného systému.

Ing. Jaroslav Šubert, mobil: 603 422 205, e-mail: Jaroslav.Subert@megger.com

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:http://www.sebakmt.com
Telefon:733 730 784, 734 576 362
Fax:

Leták