Předmět činnosti

vyhledávání potrubí - potrubní vyhledávače a přístroje pro vyhledávání potrubí

Systém vyhledávání průběhu tras potrubí, které jsou uložena v zemi je jedním z klíčových velmi náročných úkolů, se kterými se musí provozovatelé těchto potrubních systémů vyrovnat. Zásadním problém při vyhledávání potrubí je především různorodá skladba materiálů potrubí i fakt, že jsou potrubí ukládána do největších hloubek, tzn. výrazně níže, než jsou ostatní inženýrské sítě. V případě, že se jedná o kompaktní potrubní systém z materiálů, které vodí elektrický signál, využívá se pro přesné vyhledávání potrubí vysokofrekvenčních elektromagnetických signálů, které musí být vhodně kódovány, aby bylo zabráněno přenosu těchto signálů do sítí jiných. Je zde tedy požadavek a dostatečný výkon, aby bylo možné signály i z větších hloubek vyhodnocovat, a především na jednoznačné rozlišení od okolních sítí, které samy osobě nebo induktivní vazbou podobné elektromagnetické signály rovněž vyzařují.

V případě potrubí elektricky nevodivých se využívá tzv. pomocných trasovacích per pro vyhledávání potrubí, které jsou do potrubí zasouvána a tato pote opět elektro magnetickou metodu sledována. Zde je požadavek na správné vyvážení tuhosti i pružnosti a délku trasovacího pera, tak aby bylo možné identifikovat potrubí nejrůznějších průměrů a na odpovídající vzdálenost.

Společnost Megger pro tyto účely dodává nejvyspělejší systém pro vyhledávání potrubí tzv. první 3D lokátory Vivax vLoc3D-5000 případně vLoc3-Pro, které pro přesné určení trasy využívají sofistikovaně fázově modulované signály, které umožňují jednoznačnou identifikaci a rozlišení od souběžných sítí. Výkonné vysílače vyhledávání potrubí o výkonu až 10 W, zajistí přenos na dostatečně dlouhou vzdálenost.

Jako příslušenství jsou u vyhledávání potrubí dodávány trasovací pera o tloušťkách od 3 do 11 mm a délkách až 300 m, které mohou být vybaveny přídavnými koncovými vysílači, které zajistí přesnou identifikaci konce pera. Vivax vLoc3D lokátory díky své unikátní konstrukci a schopnosti měřit ve všech osách současně, zaměřují rovněž polohu koncového vysílače ve všech pozicích včetně svislé.

Vyhledávání potrubí pomocí Vivax 3D lokátorů je výrazně přesnější a rychlejší bez vzniku chyb, které mohou být příčinou poškození jiných inženýrských sítí.

Ing. Jaroslav Šubert, mobil: 603 422 205, e-mail: jaroslav.Subert@megger.com

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:http://www.sebakmt.cz
Telefon:733 730 784, 734 576 362
Fax:

Leták