Předmět činnosti

měření částečných výbojů - on-line systém měření částečných výbojů za provozu

Závady ve vn a vvn systémech nevyžadují pouze nákladné opravy, ale mohou také vést k výpadkům celých úseků sítě s odpovídajícími důsledky. Je proto v zájmu všech provozovatelů energetických zařízení, aby co nejdříve rozpoznali známky hrozících závad a včas mohli přijmout vhodná protiopatření. Diagnostika částečných výbojů za provozu slouží k rychlé kontrole stavu zařízení bez nutnosti jeho odstavení z provozu. Naše detektory částečných výbojů, jako je například PD Scan nebo UHF PD Detector jsou vhodné na periodickou preventivní kontrolu zařízení v rozvodnách i malých trafostanicích, elektrárnách a provozech. Z portfolia nového člena skupiny Megger – firmy Power Diagnostix nabízíme širokou řadu senzorů na diagnostiku rozváděčů, kabelů, transformátorů, vypínačů, GIS systémů i točivých strojů. Máme řešení také pro trvalý monitoring a diagnostiku částečných výbojů on-line i off-line. Částečné výboje umíme detekovat všemi možnými metodami – konvenčními i v oblasti nekonvenčních metod.

Pokud vás problematika měření částečných výbojů on-line zaujala a potřebujete více informací, kontaktujte nás. Máme dlouholeté zkušenosti s měřením přímo v terénu, rádi s vámi probereme vaše potřeby a navrhneme odpovídající technické řešení pro vaši konkrétní aplikaci.

Technická podpora pro Českou republiku:

Ing. Petr Medek, e-mail: petr.medek@megger.com  mobil: 724 564 807

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:https://megger.com
Telefon:222 520 508, 724 564 807
Fax:

Leták