energetické vodící řetězy

 energetické řetězy - energetické vodící řetězy

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

energetické vodící řetězy

energetické řetězy - energetické vodící řetězy

Vodící řetězy jsou druhem pohyblivého přívodu energie, dat nebo médií pro strojní technologie. Jejich výhodou je možnost současného vedení kabelů a/nebo pneumatických či hydraulických hadic.

Obecné rozdělení je na otevřené vodící řetězy (je vidět náplň řetězu) a uzavřené/krytované vodící řetězy (náplň řetězu není vidět). Uzavřené verze se používají v prostředí, kde se vyskytují ostré špony nebo žhavé okuje, které mohou poškodit uložené kabely nebo hadice.

Výchozím materiálem je modifikovaný (vyztužený skelnými vlákny) polyamid (PA) v černé barvě, dle podmínek aplikace lze volit ještě polyamid se zvýšenou vodivostí (světle šedý) pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, polyamid oheň retardující (červenohnědý) např. pro veřejné dopravní prostředky nebo polypropylen (PP) v modré barvě určený do trvale mokrého prostředí (např. myčky vagónů).

Rozměry a typ řetězu se volí podle:

- náplně, počtu kabelů nebo hadic a jejich průměrů

- povoleného dynamického poloměru ohybu náplně

- druhu pohybu (vodorovně nebo svisle, případně kombinovaný pohyb)

- délky pohybu

Mezi další příslušenství patří regálové systémy umožňující rozdělení kabelů nebo hadic vedle sebe či nad sebou nebo úložné vany pro vedení vlastního řetězu. Úložné vany VAW slouží ke směrovému vedení řetězu a zvyšují jeho stabilitu při pohybu. Jako materiál se standardně používají hliníkové profily, případně pozinkovaný nebo nerezový plech alternativně i plast.

Různé výšky van se volí podle ohybového poloměru řetězu a příslušné aplikace. Součástí systému jsou montážní držáky, upevňovací C-profily a kluzné lišty GSP.