Předmět činnosti

Řízení osvětlení DALI patří mezi nejrozšířenější způsoby řízení osvětlovací soustavy. Řízení osvětlení DALI je založeno na principu IP adres, kde každé svítidlo, lépe řečeno každý předřadník/napájecí zdroj, disponuje svou vlastní IP adresou. Tyto adresy jsou používány ke komunikaci s ostatními prvky DALI zapojené do osvětlovací soustavy. Prostřednictvím implementace a správného nastavení řízení osvětlení DALI je možné dosáhnout dodatečných úspor. Především se jedná o úspory dosažené prostřednictvím zapojení čidel pohybu a senzorů intenzity osvětlení. V praxi to znamená, že řízení osvětlení DALI automaticky upravuje intenzitu osvětlení v prostoru v závislosti na množství denního světla – jednoduše řečeno dává pokyny každému svítidlu, aby snížilo nebo přidalo svůj výkon v závislosti na denním osvětlením. Další možností je použití pohybových čidel, prostřednictvím kterých řízeni osvětlení DALI, razantně poníží výkon nebo zcela vypne svítidla v daném prostoru v době nepřítomnosti osob. Řízení osvětlení DALI se v poslední době stalo často používaným nástrojem pro výrobní haly s několika sekcemi výroby, které se navíc nepravidelně mění. Hlavním benefitem řízení osvětlení DALI v těchto aplikacích je možnost vytvářet neomezení množství skupin (slučování svítidel do skupin) a ty následně samostatně ovládat a nastavovat – odpadají tak veškeré dodatečné práce s kabeláží v případě, kdy je potřeba zvýšit nebo snížit intenzitu osvětlení nad určitým pracovištěm. Jelikož zavedení systému řízení osvětlení DALI sebou často nese nemalé finanční náklady, které jsou ale v případě správného nastavení systému velmi rychle navráceny v podobě razantního snížení provozních nákladů – úspor, je potřeba pečlivě vybírat důvěryhodného dodavatele s odpovídajícími referencemi. V případě, že je při plánovaném zavedení systému řízení DALI podceněný výběr dodavatele, hrozí velké riziko zmaření celé investice v podobě neodpovídajícího řešení ať už z pohledu plnění hygienických norem, tak z pohledu možného snížení pracovního komfortu zaměstnanců. RestoreOne je společnost zabývající se vývojem a výrobou svítidel s primárním zaměřením na svítidla LED a s tím spojené řízení osvětlení. Mezi hlavní portfolio společnosti tak patří implementace systému řízení osvětlení DALI který vyhovuje požadavkům zákazníka. Společnost disponuje vlastním týmem světelných techniků, kteří navrhují nejvhodnější řešení osvětlení, včetně řízení osvětlení DALI. Společnost sama navrhuje, konstruuje a vyrábí průmyslová svítidla LED s ohledem na typ použití, místo instalace, okolní prostředí a požadavky zákazníka. Jedná se tedy o individuální výrobu na míru každému projektu což ve výsledku znamená řešení s nejlepším poměrem cena/výkon. Osvětlení jsou vyráběny těsně před instalací což umožňuje osazení osvětlení poslední generací komponent – především LED čipů a napájecích zdrojů. Svítidla i řízení osvětlení DALI jsou vyráběna ve výrobním závodě u České Lípy v České republice. Společnost RestoreOne používá svítidla z kvalitních materiálů jako je tlakově litý hliník, hliník eloxovaný, případně navrhuje osvětlení LED z nerezu s kalenou ocelí – pro chemicky agresivní prostředí. Na webové prezentaci společnosti je možné vidět velký výběr svítidel včetně ukázek referencí významným společnostem jako Continental Automotive, T-Mobile, Letiště Václava Havla apod. Společnost nabízí komplexní řešení pro LED osvětlení včetně jeho řízení prostřednictvím systému řízení osvětlení DALI.

Contact information

Město:Praha 9
Ulice:Národních hrdinů 891
PSČ:190 12
IČ:27943534
E-mail:info@restoreone.cz
WWW:https://www.restoreone.cz
Telefon:+420 702 883 441, 702 883 446
Fax:

Leták