Předmět činnosti

rozvaděče 35 kV - VN rozvaděče 35 kV

Firma Efacec je výrobcem rozvaděčů 35 kV (jenovitý proud přípojnic 630 A nebo 1250 A) pro sekundární distribuci a to v provedení vzduchem izolované nebo rozvaděče 35 kV izolované plynem SF6. Vzduchem izolované rozvaděče 35 kV řady Normafix jsou vhodné jak pro distribuční sítě, tak i pro průmyslové aplikace. Rozvaděče 35 kV Normafix jsou vhodným řešením díky vysoké adaptibilitě a konfigurovatelnosti v závislosti na zákaznických a projektových požadavcích. Takto je možné sestavit rozvaděč zajišťující všechny funkce – přívod, fakturační měření, vývod na transformátor atd. kde každá funkce může být vybavena spínacím prvkem splňující požadavek projektu (vypínač, odpínač). 

Hlavní charakteristiky vzduchem izolovaného rozvaděče 35 kV Normafix:

 • Vzduchem izolovaný rozvaděč
 • Odpínač / odpojovač izolovaný plynem SF6
 • Pole přívodu, vývodu a spojky přípojnic může být vybaven vakuovým vypínačem řady DIVAC 630 nebo 1250 A
 • Modulární řešení rozvaděče 35 kV
 • Snadná instalace a rozšiřitelnost
 • Vzduchem izolované Rozvaděče 35 kV jsou vyvinuty dle IEC 62271-200
 • Vysoká odolnost vůči působení vnitřního oblouku
 • Vysoká elektrická a mechanická odolnost (třída E3 a M2)

Rozvaděče 35 kV izolované plynem SF6 řady Fluofix nabízejí možnost kompaktního a modulárního provedení rozvaděče. Kompaktní provedení rozvaděče 35 kV Fluofix je vhodné zejména pro standardizované sestavy rozvaděčů sítě 35 kV. Modulární plynem izolované rozvaděče 35 kV Fluofix nabízejí konfigurovatelné řešení s možností budoucího rozšíření. Rozvaděče 35 kV Fluofix (rozšiřitelné i nerozšiřitelné provedení) jsou díky malým rozměrům a hmotnosti vhodné pro instalaci do kompaktní stanice.

Hlavní charakteristika plynem SF6 izolované rozvaděče 35 kV:

 • Kompaktní rozvaděč 35 kV (nerozšiřitelný)
 • Umožňuje modulární řešení (rozšiřitelný)
 • Vybaven vakuovým vypínačem
 • Plynem SF6 izolované rozvaděče 35 kV jsou vyvinuty dle IEC 62271-200
 • Vysoká odolnost vůči působení vnitřního oblouku
 • Vysoká elektrická a mechanická odolnost (třída E3 a M2)
 • Nádoba vyrobena z nerezové oceli

Contact information

Město:Tuchoměřice
Ulice:U Špejcharu 503/A
PSČ:252 67
IČ:27410323
E-mail:energy.cz@efacec.com
WWW:http://www.efacec.cz
Telefon:+420 242 426 999
Fax:+420 242 426 969

Leták