Předmět činnosti

svodiče přepětí

Svodiče přepětí jsou prvky, které jsou vřazeny mezi vodiče a uzemnění, nebo mezi vodiče navzájem, aby chránily nejenom izolaci těchto vodičů, ale i spotřebiče, které jsou prostřednictvím těchto vodičů spojeny z důvodů napájení, nebo komunikace. Svodiče přepětí si můžeme představit jako přepouštěcí ventil, který mezi póly, mezi které je umístěn, vyrovnává hladinu potenciálu. V případě, že se na jednom pólu svodiče objeví přepětí, stane se svodič na velmi krátkou dobu propustným a vyrovná potenciály. Svodiče přepětí lze rozdělit na svodiče co si dokáží poradit s bleskovým proudem (několik 1 000 A) a svodiče pro spínací nebo indukovaná přepětí. Vnitřní konstrukcí se jedná o prvek obsahující jiskřiště nebo polovodič, který pro indukovaná nebo spínací přepětí postačuje.

Contact information

Město:Praha 4 - Krč
Ulice:Pod Višňovkou 1661/33
PSČ:140 00
IČ:07738650
E-mail:info@dehn.cz
WWW:https://www.dehn.cz
Telefon:+420 222 998 880
Fax:

Leták