Předmět činnosti

ochrana majetku - ochrana majetků firem a ochrana majetku osob

To, že ochrana majetku je velmi důležitá, všichni víme. Doba, kdy měli všichni vše a ve skutečnosti nikdo nic, je dávno za námi. Pokud dnes člověk něco získá, musí si zařídit také správnou ochranu majetku a to hlavně před nenechavci a zloději. Ani vy se určitě nechcete dělit o své věci nebo o ně dokonce přijít.

Mimo majetek je samozřejmě ještě důležitější ochrana vaší rodiny, jejíž hodnota je nevyčíslitelná. At’ už bydlíte v bytě či domě, nebezpečí vloupání hrozí všude stejně.

Přestože základem ochrany majetku je mechanické zabezpečení, doporučujeme váš domov zajistit i ochranou elektronickou. Mechanické zabezpečení zahrnuje především ochranu dveří a oken. Vstupní dveře jsou totiž stále nejčastějším místem vstupu zlodějů. Bezpečnostní kování, zámky, řetízky ba i celé dveře často zloděje neodradí, ale jen zpomalí.

Naproti tomu elektronické zabezpečení zajišťuje skutečně aktivní ochranu majetku. V případě vniknutí do hlídaného objektu jsou vyslány příslušné signály na určená místa potažmo zařízení. Objekt může být střežen pomocí různých zařízení, které vytvoří kompletní bezpečnostní systém ochrany majetku. Díky flexibilitě těchto systémů nezáleží na velikosti objektu, počtu místností či vstupů.

Elektronické zabezpečení reaguje na různé podněty. Z těch hlavních jmenujme otevření dveří či oken, poškození části systému, rozbití skleněných výplní, pohyb. Výsledkem může být zvukový alarm, který často zloděje vyděsí.

Výhodou elektronické ochrany majetku, je také možnost ovládání na dálku, a to i za pomocí mobilního telefonu. Pokud je signalizován poplach, jste o tom ihned informováni pomocí SMS a současně je přivolána i zásahová služba. V případě mylného spuštění alarmu, můžete poplach zrušit.

Další možností ochrany majetku je sledovací, záznamové zařízení - tedy kamerový systém.

Contact information

Město:Praha 6
Ulice:Karlovarská 814
PSČ:161 00
IČ:27580067
E-mail:j.zeman@novatec-eas.cz
WWW:https://www.novatec-eas.cz
Telefon:+ 420 222 197 804
Fax:

Leták