Měřicí přístroje

měření částečných výbojů za provozu

měření izolačního odporu do 1 kV

měření zemničů bez odpojení od zemnící soustavy

tester pro měření rezistivity půdy

testery pro měření zemního odporu