zachování funkčnosti

 zachování funkčnosti - požární zachování funkčnosti

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

zachování funkčnosti

zachování funkčnosti - požární zachování funkčnosti

V případě požáru musejí zůstat únikové a zásahové cesty použitelné a rovněž musejí nadále fungovat důležitá technická zařízení jako nouzové osvětlení, systémy požární signalizace nebo zařízení k odtahu kouře. Zachování funkčnosti je bezpodmínečně nutné pro napájení těchto systémů elektrickou energií. Jiná technická zařízení by měla zase po dostatečně dlouhou dobu podporovat hasiče při likvidaci požáru, takže je u nich taktéž vyžadováno zachování funkčnosti.

Proto mají mezi výrobky společnosti OBO Bettermann pro požární zachování funkčnosti své významné místo kabelové trasy pro zachování funkčnosti podle národních předpisů České republiky (ČSN 73 0895).

Zachování funkčnosti je součástí výrobkového segmentu BSS – Systémy protipožární ochrany, který představuje jednu ze sedmi samostatných výrobkových skupin pro elektrické instalace, vyráběných pod značkou OBO Bettermann.

Podrobnější informace na www.obo.cz.