bleskojistky

DEHN s.r.o. bleskojistky - jiskřiště a bleskojistky nn, bleskojistky pro vysoké či nárazové napětí, Dehn bleskojistky

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

bleskojistky

 

bleskojistky - bleskojistky nn, bleskojistky Dehn

 

Bleskojistky jsou jiskřiště, která se používají buď samostatně, nebo jsou součástí svodičů přepětí. Pod pojmem bleskojistka si elektrotechnik nejčastěji představí jiskřiště plněné plynem, ale běžně se takto laicky označují veškeré svodiče přepětí, ať již se jedná o jiskřišťové, nebo varistorové přístroje. Úkolem jiskřiště neboli bleskojistky je zajistit vodivý spoj v okamžiku, kdy se na jednom z jeho pólů objeví napětí vyšší, než je hodnota izolace mezi jeho elektrodami. Jeho konstrukce musí být připravená vést odpovídající hodnotu proudu. Pokud je jiskřiště (bleskojistky) zapojeno v místě, kterým bude protékat bleskový proud musí být schopné ho bez vlastního poškození vést.