elektrické přepětí

DEHN s.r.o. elektrické přepětí - zdroje elektrického přepětí, co je elektrické přepětí ?

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

elektrické přepětí

 

elektrické přepětí - zdroje elektrického přepětí, co je elektrické přepětí ?

 

Elektrické přepětí je stav, kdy se nejen na síti nízkého napětí v rámci běžného provozu objeví napěťové špičky, které mohou poškodit spotřebiče co jsou na tyto vodiče napojeny. Rozeznáváme několik druhů přepětí, které se v sítích vyskytují. Jedná se o přepětí způsobená třeba vytvářením vodivého spoje na kontaktu, kdy při sepnutí nejdříve dojde k malým špičkám, než se vytvoří trvalý vodivý spoj. Další elektrické přepětí může vzniknout spínáním větších zátěží v elektrickém systému. Každý v analogových dobách zažil někdy přeběhnutí pruhů po obrazovce, někdy když sepnul kompresor staré lednice. Jiné elektrické přepětí může vzniknout díky elektromagnetické indukci, kdy udeří do hromosvodu a díky paralelnímu vedení instalace a svodu hromosvodu se tato špička do instalace naindukuje. Do elektrické sítě však může vniknout i větší energie prostřednictvím přímého úderu blesku do domu, nebo do napájecích vodičů. Toto vše se samozřejmě týká i datových rozvodů. Ochranou před poškozením spotřebičů mohou být hlavně svodiče elektrického přepětí, ale nemělo by se zapomínat i na dlaší opatření.