svodiče přepětí

DEHN s.r.o. svodiče přepětí - Dehn svodiče přepětí pro spínací nebo indukovaná přepětí, bezpečnostní svodiče přepětí, ochranné svodiče přepětí

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

svodiče přepětí

 

svodiče přepětí - ochranné svodiče přepětí Dehn

 

Svodiče přepětí jsou prvky, které jsou vřazeny mezi vodiče a uzemnění, nebo mezi vodiče navzájem, aby chránily nejenom izolaci těchto vodičů, ale i spotřebiče, které jsou prostřednictvím těchto vodičů spojeny z důvodů napájení, nebo komunikace. Svodiče přepětí si můžeme představit jako přepouštěcí ventil, který mezi póly, mezi které je umístěn, vyrovnává hladinu potenciálu. V případě, že se na jednom pólu svodiče objeví přepětí, stane se svodič přepětí na velmi krátkou dobu propustným a vyrovná potenciály. Svodiče přepětí lze rozdělit na svodiče co si dokáží poradit s bleskovým proudem (několik 1 000 A) a svodiče pro spínací nebo indukovaná přepětí. Vnitřní konstrukcí svodiče přepětí se jedná o prvek obsahující jiskřiště nebo polovodič, který pro indukovaná nebo spínací přepětí postačuje.