vnitřní ochrana před bleskem

DEHN s.r.o. vnitřní ochrana před bleskem - spolehlivá vnitřní ochrana před bleskem

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

vnitřní ochrana před bleskem

 

vnitřní ochrana před bleskem - spolehlivá a bezpečná vnitřní ochrana před bleskem

 

Ochrana před bleskem lze rozdělit na několik částí. Vlastní hromosvod je součástí vnější ochrany před bleskem, která je doplněná systémem svodů, které zachycený bleskový proud svedou bezpečně na zemnící soustavu.

 

Zemnící soustava je pak spojená s vnitřní elektrickou instalací a na vstupu napájení musí být vložen svodič bleskových proudů, který je součástí vnitřní ochrany před bleskem. Do vnitřní ochrany před bleskem patří kromě těchto svodičů bleskových proudů i svodiče přepětí, které vyrovnávají potenciál mezi elektrickou instalací a uzemněním. Vnitřní ochrana před bleskem zahrnuje i stínění a vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými vodivými součástmi budovy.

 

Vnitřní ochrana před bleskem - více na https://www.dehn.cz.