Předmět činnosti

hledání netěsností potrubí

Vyhledávání netěsností v potrubí je v období, kdy se celá společnost potýká s výrazným suchem a celkovým nedostatkem vody, jedním z hlavních úkolů vodohospodářů, ale nejen jejich. Netěsnosti se vyskytují také na domovních přípojkách a v domovních rozvodech. Mohou tak způsobit problémy nejen se zásobováním vodou, ale také přivodit nemalé ekonomické ztráty spotřebitelům i dodavatelům. Avšak netěsnosti potrubí nejsou výsadním problém pro rozvody pitné vody, nejsou vítány ani v rozvodech tepla či řadě dalších uzavřených systémů.

Společnost Megger nabízí řadu technicky vyspělých přístrojů, které umí netěsností potrubí rychle identifikovat a přesně určit jejich místo.

K rychlé identifikaci a odhalení nově vznikající netěsnosti slouží v prvé řadě přístroje na monitoring průtoku a tlaku, které sledují odběrové diagramy, případně tlakové ztráty nebo tlakové rázy. Umožňují velmi rychlou reakci na nově vzniklou netěsnost a tím minimalizují ztráty způsobené touto netěsností. Dále to jsou loggery pro hledání netěsností potrubí úrovně a frekvence šumu, které sledované potrubí proměřují z hlediska akustických anomálií, rovněž upozorňují na nově vzniklé netěsnosti a současně vymezují úseky potrubí, ve kterých se tyto netěsnosti nachází. Reagují na unikající vodu, která vytváří charakteristickou akustickou odezvu. Usnadňují tak přesnou lokalizaci úniku kdekoliv na sledovaném potrubí. Obě tyto kategorie přístrojů jsou reprezentovány přístroji řady Sebalog např. univerzální datalogger (telemetrická stanice Sebalog D-3, loggery tlaku Sebalog P-3 nebo Sebalog P-3 Mini.

K určení místa již existující netěsnosti společnost Megger nabízí přístroje patřící do kategorie půdních mikrofonů a H2 detektorů řady Hydrolux. Půdní mikrofony pro hledání netěsností potrubí opět využívají akustického jevu vznikajícího v místě unikající vody z potrubí, naopak H2 detektory slouží k identifikaci míst netěsností tam, kde z důvodu špatné akustické vodivosti, k tomuto jevu nedochází. Jsou to například plastová potrubí, domovní rozvody, rozvody s velmi nízkým tlakem, hluboko uložená potrubí atd. Aktuální špičkou na trhu je v současné době model Hydrolux HL7000, který kombinuje vynikající akustické vlastnosti s velmi senzitivním H2 senzorem, to vše je doplněno nejmodernějšími technologiemi pro bezdrátovou komunikaci a ovládání přístroje přes dotykový displej.

Nejúčinnějším a nejvýkonnějším přístroji pro hledání netěsností potrubí patří tzv. korelátory, které jsou schopny velmi rychle identifikovat místo této netěsnosti, a to i ve velmi obtížných podmínkách. Korelátory jsou společností Megger dodávány pod souhrnným označením Correlux a jsou dodávány v ve celé řadě různých konfigurací, vždy maximálně přizpůsobené potřebám zákazníka. Základním typem je první hybridní korelátor Correlux C-3, na jehož kráo boj s netěsnostmi v potrubítkou prezentaci se můžete podívat na tomto videu Correlux C-3 pro vyhledávání úniků vody. Korelátor Correlux C-3 je koncipován tak, aby přes jeho univerzálnost a rozsáhlost použití, byla zachována jednoduchost a intuitivnost při ovládání a vyhodnocování naměřených výsledků.

Vhodnou volbou nebo případně kombinací metod, je možné velmi rychle odhalit nežádoucí netěsnost, aniž by jakkoliv bylo omezeno plynulé využívání daného systému.

Ing. Jaroslav Šubert, mobil: 603 422 205, e-mail: Jaroslav.Subert@megger.com

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:http://www.sebakmt.com
Telefon:733 730 784, 734 576 362
Fax:

Leták