Předmět činnosti

měření průtoku vody - přenosné ultrazvukové průtokoměry pro měření průtoku vody

Vyhledávání úniků vody je v období, kdy se celá společnost potýká s výrazným suchem a celkovým nedostatkem vody, jedním z hlavních úkolů vodohospodářů, ale nejen jejich. Úniky vody se vyskytují také na domovních přípojkách a v domovních rozvodech. Mohou tak způsobit problémy nejen se zásobováním vodou, ale také přivodit nemalé ekonomické ztráty spotřebitelům i dodavatelům.

Společnost Megger nabízí řadu technicky vyspělých přístrojů pro měření průtoku vody, které umí úniky vody rychle identifikovat a přesně určit jejich místo.

K rychlé identifikaci a odhalení nově vznikajících úniků vody slouží v prvé řadě přístroje na monitoring průtoku, které sledují odběrové diagramy v dané oblasti. Umožňují velmi rychlou reakci na nově vzniklý únik a tím minimalizují ztráty způsobené tímto únikem. K tomuto účelu především slouží univerzální datalogger, telemetrická stanice Sebalog D-3, která může sloužit jak k operativnímu měření průtoku vody, tak především k měření dlouhodobému v režimu tzv. mini dispečink. Díky tomu, že je napájena vysokokapacitní baterií s životností až 5 roků, může být nasazena i v místech s nemožností napájení z elektrické sítě. Její univerzálnost zajišťuje schopnost propojit toto zařízení a jakýmkoliv dalším měřidle nebo čidlem.

K měření průtoku vody nabízí společnost Megger rovněž i přenosné nebo trvale osazené příložné ultrazvukové průtokoměry, které umožňují měřit průtok v místech, kde není umístěno jiné měřidlo a to, aniž by muselo být potrubí upraveno destruktivními metodami.

Systematické měření průtoku vody pomůže odhalit všechny typy skrytých úniků, díky pokročilému systému vyhodnocení upozorní na nesrovnalosti ve fakturaci nebo na neoprávněné odběry, ale především zabrání ekonomickým ztrátám, které mohou jednotlivé jevy způsobit.

Ing. Jaroslav Šubert, mobil: 603 422 205, e-mail: Jaroslav.Subert@megger.com

Contact information

Město:Praha 2
Ulice:Budečská 1010/18
PSČ:120 00
IČ:63491362
E-mail:info.cz@megger.com
WWW:http://www.sebakmt.cz
Telefon:222 520 508
Fax:

Leták