Google tag (gtag.js) -->

výměníky vzduch voda

Rittal s.r.o. výměníky vzduch voda - rozvaděčové výměníky tepla vzduch/voda

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

výměníky vzduch voda

 

výměníky vzduch voda - rozvaděčové výměníky tepla vzduch/voda

 

Ve velmi znečištěném prostředí, nebo tam, kde teplota okolního vzduchu překračuje 60 °C, není možné použít jiný způsob chlazení rozváděčů, než výměníky tepla vzduch/voda. Tato jednoduchá zařízení musí být napojena na okruh chladicího média (obvykle směs vody a aditiva). Chladicí médium ochlazuje žebra vestavěného výměníku tepla vzduch / voda, kolem kterých proudí teplý vzduch z rozváděče. Ztrátové teplo z instalovaných komponent je tak předáváno do chladicí kapaliny, a ta poté proudí okruhem zpět do zařízení, které médium opět vychladí.

 

Výměníky tepla vzduch / voda dodáváme ve třech provedeních, v nástěnném (montáž na bočnice nebo dveře rozváděče), střešním (montáž na střešní plech rozváděče) nebo zabudované do systémového rámu VX 25 (pro řadové spojení s rozváděči VX 25 nebo TS8). Výkonově se u výměníků tepla vzduch / voda pohybujeme od 300 W do 10 kW. Kromě nejmenšího výměníku (300 W) jsou všechny výměníky tepla vzduch / voda vybaveny vlastním regulátorem, který reguluje průtok chladicího média v závislosti na nastavené teplotě vzduchu v rozváděči.

 

Jak jsme již psali výše, obvyklým chladicím médiem je směs vody a aditiva. V takovém případě jsou ve výměníku tepla vzduch/voda díly pro vedení média vyrobené z mědi. Pokud se zákazník rozhodne pro chlazení demineralizovanou vodou, je nutné použít výměníky tepla vzduch / voda s díly pro vedení vody z nerez oceli. V takovém případě je chladicí výkon výměníku tepla vzduch / voda nižší.

 

Pro náročné podmínky potravinářských provozů máme k dispozici speciální nástěnné výměníky tepla vzduch / voda v provedení HD (Hygienic Design), které splňují nejpřísnější požadavky na hygienu výroby potravin.

 

Pro náročné průmyslové aplikace ve velmi znečištěném nebo ohřátém prostředí jsou výměníky tepla vzduch / voda jedinou možností odvodu ztrátového tepla z rozváděčů.

 

Zajímají Vás výměníky vzduch voda - kontaktujte nás.

Další prezentace

Rozvaděče