Google tag (gtag.js) -->

ochrana lidského života

 ochrana lidského života - prostředky pro ochranu lidského života

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

ochrana lidského života

ochrana lidského života - prostředky pro ochranu lidského života

Merya RTLS je bezdrátový systém pro monitorování osob pracujících na rizikových pracovištích pomocí inteligentních RFID tagů a detektorů tedy vhodný pro ochranu lidského života. Osobní tagy mají zabudované senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí atd.) nebo volného pádu osoby. Systém lze napojit na dispečink lokalizační a záchranné služby ČR LOKZS. Monitorování může být provedeno v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo něj. Systém zobrazuje polohu všech osob aktuálně on-line nebo historicky ze záznamu. Polohu osob nebo věcí lze sledovat on-line také formou 3D vizualizace v podobě zástupných ikon s jejich jmény a tím dostává termín ochrana lidského života skutečně reálný obraz. Výsledná přesnost monitorování je dána hustotou sítě RTLS detektorů. Merya RTLS umožňuje také pomocí osobních pagerů monitorování řádného provádění obchůzkové činnosti.

Merya RTLS umožňuje:

  • RFID monitoring osob pracujících na rizikových pracovištích – ochrana lidského života
  • Přímé napojení systému na dispečink lokalizační a záchranné služby ČR LOKZS.
  • RFID kontrola provádění řádné obchůzkové činnosti.
  • RTLS monitorování pohybu a přítomnosti pracovníků v objektu a na pracovních místech.
  • Systém lze provozovat také v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Další prezentace

Zabezpečovací systémy