Google tag (gtag.js) -->

absorbery

EVECO, s.r.o. absorbery - náplňové absorbery, absorbery s náplní plovoucích sferoidů, pěnové absorbery, fibrilní absorbery

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

absorbery

 

absorbéry

 

Při absorpci fyzikální se kontaminanty pouze rozpouštějí v sorbentu (vodě, oleji, apod.), proces ustává při dosažení rovnováhy. Absorbery lze aplikovat i na organické látky rozpustné buď ve vodě, nebo jiném vhodném rozpouštědle. Kolony se provozují v průtočném uspořádání.

 

Absorbery se dodávají jako náplňové (se sypanou nebo orientovanou náplní), pěnové, fibrilní nebo s náplní plovoucích sferoidů. Absorbéry mohou být kombinované, například s Venturi trubicí nebo s tzv. předodlučovací „pěnovou“ zónou.

 

Výplně a vestavby pro absorbéry se dodávají z různých materiálů (polypropylenu i pro prostředí s nebezpečím výbuchu, PVC, PVDF, nerez). Jedná se o sypané náplně (Pall kroužky, Raschigovy kroužky apod.), orientované vestavby, speciální pletivová výplň. Dále pak rozdělovače kapaliny a různé druhy pater (děrovaná patra, kloboučková patra, štěrbinová patra, atd.).

 

Dodáváme náplňové absorbéry, absorbéry s náplní plovoucích sferoidů, pěnové absorbery, fibrilní absorbery.

Další prezentace

Ochrana ovzduší