Google tag (gtag.js) -->

absorbery s chemickou reakcí

EVECO, s.r.o. chemická absorpce - absorbery s chemickou reakcí

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

absorbery s chemickou reakcí

 

chemická absorpce - absorbery s chemickou reakcí

 

Absorpční procesy se nejčastěji aplikují pro separaci anorganických kontaminantů kyselého i alkalického charakteru. Při použití chemické absorpce kontaminanty reagují s vhodným sorbentem, spotřeba sorbentu je nižší než u fyzikální absorpce a kolony se provozují v cirkulačním uspořádání. V případě výskytu látek různého charakteru lze kombinovat vypírky kyselé, oxidační a alkalické realizované v samostatných aparátech.

 

Chemické absorbery se dodávají jako náplňové (se sypanou nebo orientovanou náplní), pěnové, fibrilní nebo s náplní plovoucích sferoidů. Absorbery mohou být kombinované, například s Venturi trubicí nebo s tzv. předodlučovací „pěnovou“ zónou.

 

Výplně absorberů s chemickou reakcí a vestavby do absorberů se dodávají z různých materiálů (polypropylenu i pro prostředí s nebezpečím výbuchu, PVC, PVDF, nerez). Jedná se o sypané náplně (Pall kroužky, Raschigovy kroužky apod.), orientované vestavby, speciální pletivová výplň. Dále pak rozdělovače kapaliny a různé druhy pater (děrovaná patra, kloboučková patra, štěrbinová patra, atd.).

Další prezentace

Ochrana ovzduší