Google tag (gtag.js) -->

absorbery s fyzikální absorpcí

EVECO, s.r.o.  fyzikální absorbery - absorbery s fyzikální absorpcí

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

absorbery s fyzikální absorpcí

 

fyzikální absorbery - absorbery s fyzikální absorpcí

 

Při absorpci fyzikální se kontaminanty pouze rozpouštějí v sorbentu (vodě, oleji, apod.), proces ustává při dosažení rovnováhy. Lze aplikovat i na organické látky rozpustné buď ve vodě, nebo jiném vhodném rozpouštědle. Kolony se provozují v průtočném uspořádání.

 

Absorbery s fyzikální absorpcí se dodávají jako náplňové (se sypanou nebo orientovanou náplní), pěnové, fibrilní nebo s náplní plovoucích sferoidů. Absorbéry mohou být kombinované, například s Venturi trubicí nebo s tzv. předodlučovací „pěnovou“ zónou.

 

Výplně a vestavby do absorberů se dodávají z různých materiálů (polypropylenu i pro prostředí s nebezpečím výbuchu, PVC, PVDF, nerez). Jedná se o sypané náplně (Pall kroužky, Raschigovy kroužky apod.), orientované vestavby, speciální pletivová výplň. Dále pak rozdělovače kapaliny a různé druhy pater (děrovaná patra, kloboučková patra, štěrbinová patra, atd.).

Další prezentace

Ochrana ovzduší