Google tag (gtag.js) -->

adsorbery

EVECO, s.r.o. adsorbery - systémy adsorbce a adsorpční technologie, adsorbery s pevným ložem

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

adsorbery

 

adsorbery - systémy adsorbce a adsorpční technologie, adsorbery s pevným ložem

 

Naše adsorpční technologie mohou být realizovány v různých provedeních adsorberů (sesuvné lože sorbentu, pevné lože, apod.) nebo technologií nástřiku sorbentu do proudu spalin před filtrem TZL.

 

Nejvyšší účinnosti separace dosahují adsorbéry s pevným ložem sorbentu. V jednodušším případě se používá nepohyblivá vrstva např. aktivního koksu, která se po nasycení nahradí novou. Dokonalejší systém používá adsorber s pevným, velmi pomalu se pohybujícím ložem sorbentu, přes které křížovým nebo protiproudým tokem proudí čištěné spaliny. Z tohoto adsorbéru se sorbent zatížený látkami obsaženými ve spalinách pohybuje směrem dolů z adsorberu a shora se nahrazuje čerstvým sorbentem.

 

Adsorpční technologie jsou dodávány také s regenerací. To představuje dva adsorbery, z nichž jeden je provozován a druhý regenerován. Regenerace probíhá parou a sušícím vzduchem. Vzniklý kondenzát (z výměníku) obsahuje zachycené organické látky, které lze zpětně použít do výroby.

 

Další řešení používá dávkování práškového sorbentu do proudu spalin. V praxi se používají dvě podobné metody. Přímé dávkování do potrubí s následným látkovým filtrem a nebo použití reaktoru (kontaktoru) pro zajištění míchání spalin s nastřikovanou směsí aktivního koksu před odvodem na látkový filtr.

 

Adsorbce - nástřik sorbentu představuje nižší investiční náklady; má však výrazně vyšší provozní náklady oproti adsorbéru s pevným ložem.

Další prezentace

Ochrana ovzduší